Capaciteiten Analyses

Snel en objectief het werk- en denkniveau van mensen meten

CONTACT OVER VRIJBLIJVENDE DEMO

Overzicht van de TMA Capaciteiten Analyses

Cognitieve capaciteiten zijn een belangrijkste voorspeller voor toekomstige werkprestaties. De online Capaciteiten Analyses van de TMA Methode geven een goed beeld van het intellectuele niveau van de kandidaat. De resultaten van de capaciteiten analyse worden afgezet tegen normgroepen op middelbaar en hoger niveau. De TMA Methode kent zes verschillende cognitieve capaciteiten analyse op 2 niveaus:

Wat zijn capaciteitenanalyses of IQ Tests?

Capaciteitenanalyses of IQ Tests zijn psychometrische tests gemaakt om de algemene cognitieve intelligentie te meten. Deze worden meestal geformuleerd in een multiple-choice-indeling. Cognitieve beoordelingen bestaan meestal uit verbale, numerieke, abstracte en logische tests. Capaciteitenanalyses zijn één van de belangijke voorspellers van succes in werk waar een abstract cognitief niveau nodig is. Capaciteitenanalyses zeggen bijna niets over sociale-emotionele vaardigheden of zogenaamde straat- of boerenwijsheid en moeten daarom altijd in combinatie met een TMA Talentenanalyse en een talentengesprek gebruikt worden.

Waarom zijn capaciteitenanalyses of IQ Tests belangrijk?

Capaciteitenanalyses of IQ tests zijn één van de belangrijke indicatoren voor toekomstige werk. ZIj beoordelen het vermogen van uw kandidaat om sneller informatie op te nemen en absorberen en om cognitieve vaardigheden toe te passen om problemen op te lossen en abstracte taken sneller te begrijpen.

Waarom de capaciteitenanalyses of IQ Tests van de TMA Methode gebruiken?

Capaciteitenanalyses of IQ tests van de TMA Methode bieden een goed perspectief op het intellectuele niveau van de kandidaat en daarmee voorspeller van functioneren in een functie waar abstract denken en sneller begrip een vereiste is. De normgroepen van de TMA Analyses worden 2-jaarlijks wetenschappelijk vergeleken met standaardgroepen op een midden- en hoger niveau.

Logisch figuurlijk inzicht

De analyse Logisch figuurlijk inzicht bestaat uit 15 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een figuren reeks of matrix te zien waarin een bepaalde logica zit welke de kandidaat moet proberen te achterhalen. Afhankelijk van de vraag die wordt gesteld dient de kandidaat te bepalen welk figuur logischerwijs op de plaats van het vraagteken moet komen te staan of moet de kandidaat bepalen welk figuur logischerwijs niet in de reeks thuis hoort. Onder logisch figuurlijk inzicht wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om patronen en regelmaat in figuren en vormen te zien die het logisch gevolg zijn van bepaalde patronen. Dit wordt gemeten door bijvoorbeeld het mentaal roteren van figuren, aanvullen van objecten of het ontdekken van regelmaat in vormen.

Logisch cijfermatig inzicht

De analyse Logisch cijfermatig inzicht bestaat uit 26 series van getallen die volgens een bepaald patroon zijn geordend. De kandidaat moet inzien dat de systematische verandering in een reeks van getallen kan ontstaan door optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Soms komen twee of meer hiervan tegelijk in een reeks voor. De reeks wordt steeds met 1 getal voortgezet.

De kandidaat moet dan bij elke opgave 1 antwoord selecteren. Deze analyse doet zowel een beroep op de fluid en crystallyzed intelligentie. De analyse heeft een voorspellende waarde voor activiteiten waarvoor cijfermatig inzicht, abstract denken en analytische vaardigheden van belang zijn. Denk dan aan onderzoeksmatige, analytische of beleidsfuncties.

Logisch taal inzicht

De analyse Logisch taal inzicht bestaat uit 20 vragen. In deze analyse krijgt de kandidaat per vraag een combinatie van twee woorden te zien die zich in een bepaalde logica tot elkaar verhouden. Tevens wordt er een woord getoond die zich tot een ander woord moet verhouden met dezelfde logica als het eerste woordpaar. Dit zijn taal analogieën.

Onder taal analogieën wordt het vermogen verstaan van de kandidaat om taal te begrijpen, te gebruiken en er logisch mee te kunnen redeneren. Het herkennen van analogieën onder tijdsdruk is een indicator voor een hoog logisch taal inzicht. Woordkennis speelt wel een rol bij deze analyse, maar aangezien de moeilijkheidsgraad van de woorden relatief simpel is gehouden, zijn ook kandidaten met een minder grote woordenschat in staat door juist te redeneren het goede antwoord te vinden.

Deze analyse heeft evenals de cijferreeksen vooral voorspellende waarde voor activiteiten waarbij abstract denken en analytisch probleem oplossen van belang is.

Technisch inzicht

De analyse Technisch inzicht bestaat uit 15 vragen en meet de mate waarin technische of natuurkundige problemen onder tijdsdruk kunnen worden doorgrond. Deze analyse is specifiek voor technische functies zoals in het leger of in de bouw.

Controleren

De analyse Controleren bestaat uit 100 paren van betekenisloze combinaties van cijfers en letters (LSDDPASD – LSDPPASD).

De kandidaat moet aangeven of de combinaties voor en na het streepje hetzelfde zijn. Kandidaten krijgen 4 minuten om de analyse te doen. Behalve snelheid meet de Controleren analyse ook nauwkeurigheid, en vooral het onder tijdsdruk nauwkeurig werken.

Rekenvaardigheid

De analyse Rekenvaardigheid bestaat uit 39 rekenproblemen met elk 5 antwoord alternatieven. De rekenproblemen bestaan uit optellingen, aftrekkingen, delingen, en vermenigvuldigingen. Snelheid is van groot belang bij deze analyse.

De rekenproblemen beginnen relatief eenvoudig en lopen op in moeilijkheid. Enerzijds meet de analyse dus rekenkundige relaties en anderzijds de vaardigheid in het omgaan met getallen. Deze analyse is vooral van belang bij werkzaamheden waar met cijfers wordt gewerkt. De nadruk ligt dan op nauwkeurigheid.

Download voorbeeldrapport

Download Capa Voorbeeldrapport
Facebook
Youtube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram

Wij nodigen je uit je vrijblijvend met TMA te verbinden via:

TMA Professional Community
TMA OPEN LINKEDIN GROUP
VOLG ONS OP FACEBOOK
VOLG ONS OP INSTAGRAM
VRAAG VRIJBLIJVENDE TMA DEMO
TMA INTERNATIONAL COMPANY PAGE LINKEDIN

Direct contact over Capaciteitenanalyses? Ik help u graag op weg

Manon Jansen, MSc
Manon Jansen, MScBusiness Developer / Psycholoog bij TMA
info@tmamethod.com
030-2670444