TMA Arbeidsmarktanalyse

Compleet Ontwikkeladvies geven voor NL Leert Door?

 TMA Arbeidsmarktanalyse voor de NL Leert Door Subsidie

Compleet Ontwikkeladvies geven voor NL Leert Door?
Zet de Arbeidsmarktanalyses van TMA voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt in! Alle TMA loopbaananalyses en instrumenten met passende beroepen én vacatures. Gratis Demo, Verplichte Formulieren plus onbeperkt gebruik voor 1 jaar.
Meer weten? info@tma-method.com

Wat zijn de vereisten voor jouw als coach/loopbaanadviseur voor deze subsidie?

De NL leert door regeling start met een situatieschets. In de schets komen vragen aan de orde als: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Een aanbevolen TMA onderdeel van de situatieschets is de arbeidsmarktscan. Deze arbeidsmarktscan brengt arbeidsmarktpositie van je kandidaat in beeld en kijkt welke kansen er voor hem/haar zijn.

Naast deze situatieschets moet je in je loopbaantraject een talentenprofiel maken, waarbij  je helder maakt wat de competenties, kwaliteiten, talenten en vaardigheden van je kandidaat zijn. Beschrijf hier ook de wensen van je kandidaat  zoals arbeidsuren, reistijd, locatie.

Vervolgens maak je een toekomst oriëntatie: “wat zou je kandidaat willen en hoe kan deze wens gerealiseerd worden?

De complete TMA Arbeidsmarktanalyse geeft antwoord op de vragen :

Bij TMA kun je als loopbaanadviseur deze verschillende gevalideerde analyses (TMA Arbeidsmarktanalyse) inzetten. De  TMA Arbeidsmarktanalyse biedt de basis van de loopbaankansen van je kandidaat en vormen het uitgangspunt van je loopbaanadvies voor de NL Leert Door Subsidie.

De  TMA Arbeidsmarktanalyse kan bestaan uit de volgende onderdelen, je kiest zelf welke onderdelen je toepasselijk vindt voor je kandidaat:

De TMA arbeidsmarktanalyse kan worden uitgebreid met de arbeidsmarktscan, deze geeft een resultaat van kansrijke opties op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld in tekortsectoren) waar een mogelijke competentiematch is, waarbij de kansrijkheid van deze opties voor de kandidaat wordt aangegeven. Je kunt de deze arbeidmarktscan kosteloos bij je TMA licentie krijgen. Neem contact op voor je persoonlijke aanbieding.

De arbeidsmarktscan kent alle beroepen in Nederland bepaald de regionale arbeidsmarktkans, en koppelt deze aan het persoonlijk profiel van je kandidaat. De kandidaat kan met variabelen als opleidingsniveau en vakgebied in de beroepenverkenner zoeken naar andere passende beroepen. Dit kan ook op basis van een persoonlijke interesse- of competentiematch.

Neem Contact op voor een voorstel op maat

TMA Talentenanalyse

De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart.
?ddownload=29860

Arbeidsmarktscan

Met Arbeidsmarktscan weet je wat huidige en toekomstige kansen op de arbeidsmarkt zijn. Een helder en persoonlijk rapport met een lijst met best passende beroepen waarvan de kansrijkheid kan worden bekeken. De beroepen met de beste arbeidsmarktkansen staan altijd bovenaan in de lijst. De arbeidsmarktcijfers worden maandelijks geüpdat
Arbeidsmarktscan

Arbeidsmarktscan

Hoe werkt de Arbeidsmarktscan?
Stap 1: De kandidaat vult zijn functie in.
Stap 2: De kandidaat vult zijn persoonlijke profiel in met informatie over o.a. opleiding, reisbereidheid en contractvorm.
Stap 3: De arbeidsmarktkans voor het gekozen beroep wordt zichtbaar. Je kunt de huidige functie vergelijken met andere beroepen en direct zien hoe de kansen op de arbeidsmarkt er dan uitzien.

Onderbouwd met arbeidsmarktdata
Arbeidsmarktkansen is een product van TMA in samenwerking met Intelligence Group en geeft een objectief en onafhankelijk beeld van iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen. Onderbouwd met uitgebreid arbeidsmarktonderzoek is Arbeidsmarktkansen een vragenlijst die op diverse momenten van een loopbaan- of mobiliteitstraject kan worden ingezet.

 • Voor zowel medewerker als werkzoekende een helder verhaal met bruikbare tips
 • Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt
 • Vergelijking je huidige functie met andere beroepen
 • Hoe is je perspectief voor de komende 12 maanden
 • Wat zijn je belangrijkste kansvergroters
 • Waar vind ik de juiste vacatures
Arbeidsmarkt TMA

TMA arbeidsmarktanalyse

https://www.tma.nl/nl/tma-arbeidsmarktscan-demo/

TMA Beroepskeuze

Beroepskeuze Midden
De Beroepskeuze Midden is er voor mensen vanaf 12 jaar met een niveau vanaf basisonderwijs niveau tot en met afgerond Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO). De test geeft aan in welke sectoren iemand geïnteresseerd is en zijn voorkeur heeft. De analyse gaat voornamelijk uit van de matchingsbenadering waarbij bij kandidaten de interesse voor bepaalde beroepssectoren achterhaald wordt.

TMA_Beroepsinteresse_Hoger

Beroepskeuze Hoog
De Beroepskeuzetest HBO heeft tot doel het in kaart brengen van je voorkeuren voor bepaalde beroepssectoren en activiteiten. Het is bedoeld voor volwassen en jongeren vanaf 14 jaar met een opleidingsniveau HAVO tot en met universitair niveau.
De antwoorden gegeven op de stellingen meten de voorkeur voor bepaalde sectoren en activiteiten. Hiermee krijgt de kandidaat een beter zelfinzicht en input om verder na te denken over de richting van je eigen persoonlijke ontwikkeling. Deze rapportage geeft naast inzicht in de interesse voor de beroepssectoren en activiteiten ook beroepssuggesties. Deze zijn bedoeld om ideeën op te doen en een denkrichting te geven.

Advies kansrijke studies met arbeidsmarktscan

Arbeidsmarkt TMA

Advies kansrijke studies
Met de Arbeidsmarktscan kan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt aanzienlijk worden verbeterd. Studenten kunnen bij de keuze voor een opleiding of specialisatie gefundeerd een besluit nemen.

Inzicht in kansen geeft houvast
De gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is al jaren een van de hete hangijzers tussen werkgevers en onderwijs en in het beleid van de ministeries van Onderwijs en Economische Zaken. De Arbeidsmarktscan geeft een stevige indicatie van de kansen in alle beroepen voor de komende jaren, de kans op langdurige werkloosheid in de komende vijf jaar en de kans op robotisering of automatisering van beroepen. De Arbeidsmarktscan kan daarom mede bepalend zijn bij studie- en beroepskeuze.

De kloof verkleinen
In het middelbaar beroepsonderwijs volgen momenteel bijna 100.000 studenten een opleiding voor een beroep met slechte kansen op de arbeidsmarkt. Zelfs nu de economie groeit en de kansen in bijna alle beroepen verbeteren. Arbeidsmarktkansen.nl wil dat door de inzet van de arbeidsmarktscan de kloof tussen de beroepsopleidingen en de vraag op de arbeidsmarkt kleiner wordt.

Met de Arbeidsmarktscan bieden we een objectief en hands-on instrument, waarmee studenten op basis van een korte vragenlijst zicht krijgen op hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt. In een persoonlijk rapport geven we antwoord op vragen als:

 • Wat is mijn kans op werk in mijn toekomstige functie of beroep?
 • Hoe ontwikkelt mijn regionale arbeidsmarkt zich?
 • Welke functies of vakgebieden zijn nog meer interessant voor mij?
 • Welke werkgevers/ intermediairs in mijn regio hebben interessante vacatures?
 • Wat is de kans op langdurige werkloosheid in de komende vijf jaar?
 • Wat is de kans dat mijn beroep in de toekomst wordt geautomatiseerd of gerobotiseerd?

Welke studies, skills en beroepen hebben nu en in de toekomst goede kansen op de arbeidsmarkt?
Naast de Arbeidsmarktscan koppelen wij onze arbeidsmarktdata voor studieadvies, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en het verbeteren van het curriculum. We kunnen voor alle beroepsopleidingen de meest gevraagde skills, vaardigheden en competenties aanleveren, gebaseerd op een analyse van twee miljoen actuele vacatures. Dat is zowel voor studenten als voor opleiders belangrijke informatie, waarmee de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden
verkleind.

 

TMA Career Coach

Laatste vacatures en Loopbaanadvies voor je kandidaat! Bij het geven van loopbaanadvies  is er één gemene deler: het draait om beroepen en vacatures. Nu eenvoudig alle vacatures zoeken en gratis loopbaanadvies krijgen met de grootste banen zoekmachines ter wereld inside. Wij doorzoeken vele duizenden vacaturesites en vacature websites van bedrijven, zodat jij dat niet meer hoeft te doen.

TMA Career Coach

Meer weten over De waardevolle en complete TMA Arbeidsmarktanalyse en gevalideerde en betrouwbare instrumenten: TMA talentenanalyse , de TMA Loopbaanadvies Instrumenten en de TMA Career Coach en de arbeidsmarktscan?

Manon Jansen, MSc
Manon Jansen, MScBusiness Developer / Psycholoog bij TMA
info@tma-method.com
030-2670444