Betere HR-beslissingen met TMA informatie

Elke organisatie moet adequaat kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden. Dit vraagt om inzicht in alle medewerkers zodat je snel en proactief kunt schakelen. Met TMA analytics maak je op basis van betrouwbare psychometrische gegevens een talentoverzicht van de organisatie. Je ziet bijvoorbeeld hoe ‘fit’ teams zijn en welke medewerkers het beste passen bij voorgenomen HR-scenario’s. Met de TMA informatie neem je sneller en beter de juiste HR-beslissingen.

TMA analytics biedt toegevoegde waarde bij de volgende strategische HR-vraagstukken:

  • Benutten we ons talent optimaal in relatie tot de uitdagingen van de organisatie? Hoe selecteren we snel en gericht de juiste mensen?
  • Hoe benutten we de diversiteit in het team optimaal?
  • Gaan we mensen ontwikkelen of is werving noodzakelijk?
  • Hebben we de volgende generatie high potentials en leidinggevenden al in huis?

Een TMA portal is een uitstekende basis voor strategische personeelsplanning

Als je een licentie koopt voor een TMA portal, wordt alle data over mensen veilig bewaard en staat het 24 uur per dag tot je beschikking. Daarmee heb je een belangrijke bron in huis voor het nemen van strategische HR-beslissingen, zodat je snel kunt inspelen op de veranderingen in de markt.

TMA Analytics

Inzicht in mensen
TMA Analytics gaat om het analyseren van groepen mensen in organisaties Inzicht in deze gegevens helpt je bij het maken van strategische keuzes. TMA geeft u realtime analyses over de talenten, competenties van mensen en teams. U kunt groepen met elkaar vergelijken op effectiviteit, drijfveren en competenties. In eenvoudige grafische overzichten vindt u de kwaliteiten of valkuilen van groepen

Groepen vergelijken
Kwalitatieve analyses vragen om een vergelijking tussen groepen. Precies welke competenties maken nu het verschil tussen de ene en de andere groep? Waar liggen de valkuilen van een bepaalde groep en waar juist de kansen. Bekijk hier een algemeen voorbeeldrapport en hier een rapport toegespitst op competenties.

Een kwalitatieve en objectieve analyse met TMA Analytics:

  • Snel inzicht in welke mensen op welke plek het beste tot hun recht komen, in relatie tot de uitdagingen waar de organisatie voor staat.
  • Snel de kwaliteit van teams kunnen scannen op basis van de match tussen profiel en teamtalenten.

  • Snel kunnen doorlichten van HR-scenario’s met selecties op basis van talenten, drijfveren en cognitieve capaciteiten.

  • Effectief en direct kunnen inspelen op veranderende marktomstandigheden, omdat je weet hoe de organisatie er wat betreft talent voor staat.

  • Nemen van betere strategische HR-beslissingen dankzij de beschikbaarheid van bestaande psychometrische testgegevens.

Facebook
Youtube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram

De volgende duizenden organisaties gingen u voor…

Wij nodigen je uit je vrijblijvend met TMA te verbinden via:

TMA Professional Community
TMA OPEN LINKEDIN GROUP
VOLG ONS OP FACEBOOK
VOLG ONS OP INSTAGRAM
VRAAG VRIJBLIJVENDE TMA DEMO
TMA INTERNATIONAL COMPANY PAGE LINKEDIN