Personeels Mobiliteit

Een toekomstbestendige loopbaan vraagt om inzicht in de eigen talenten

Contact met TMA

Zelf bewegen naar werk dat goed bij je past

De TMA Methode gaat ervan uit dat mensen het best functioneren en het meest betrokken zijn, als ze werk doen dat dicht bij hun drijfveren en talenten ligt. Sterker nog, als mensen weten wat ze drijft en waar de eigen talenten liggen, snappen ze direct waarom ze gelukkig of ongelukkig zijn in hun werk. Mensen begrijpen meestal ook de relatie tussen hun arbeidsproductiviteit en effectief functioneren enerzijds en de eigen drijfveren en talenten anderzijds.

In de praktijk zie je dat mensen met kennis van de eigen drijfveren/talenten arbeidsmobieler zijn. Ze bewegen sneller naar andere arbeid als het werk niet meer past bij de persoonlijke drive. Dat is de inspirerende kracht van zelfinzicht in drijfveren/talenten in combinatie met het menselijk verlangen naar zinvol en passend werk. Vanuit de TMA filosofie is dat voor werknemers en werkgevers goed nieuws, omdat het zelfinzicht in drijfveren/talenten een bijdrage levert aan het verhogen van de toegevoegde waarde van mens & organisatie en het geluk van mensen.

Mobiliteit start met het zelfinzicht in drijfveren en talenten

De filosofie van de TMA Methode is dat zelfinzicht in drijfveren en talenten de eerste belangrijke stap is naar een gezonde arbeidsmobiliteit. Zelfinzicht in de drijfveren/talenten is een activator die mensen verleidt om zelf te bewegen richting werk dat goed bij hen en de organisatie past. Ook bij gedwongen vertrek is het inzicht in de eigen drives en talenten een belangrijk aspect. Mensen met zelfinzicht maken namelijk betere keuzes en zijn sneller in staat om het juiste werk te vinden.

De TMA Methode ondersteunt mensen en organisaties vanuit de bovenstaande filosofie met praktische online instrumenten die het zelfinzicht van mensen vergroten en op een makkelijke manier mensen matchen met passende arbeid.

Online instrumenten voor mobiliteitsvraagstukken

De TMA Methode biedt met haar online instrumentarium een aantal tools die antwoord kunnen geven op de volgende mobiliteitsvraagstukken:

 • Als je wilt checken of er een mobiliteitsvraagstuk aan de orde is: onderzoek of de drijfveren/talenten van een persoon (nog) passen bij het huidige beroep/functie/rol.
 • Als een functie/beroep/rol wijzigt: past de persoon nog in voldoende mate bij de veranderde functie of is er sprake van een mobiliteitsvraagstuk?
 • Een loopbaanvraagstuk: welke beroepen/functies/rollen passen goed bij een persoon vanuit zijn drijfveren, talenten, competenties en capaciteiten
 • Een outplacementvraagstuk: een persoon gaat vanuit eigen keuze dan wel een gedwongen situatie de organisatie verlaten en is op zoek naar werk dat passend is.

Waarom is het verhogen van de arbeidsmobiliteit noodzakelijk?

In het komende decennium neemt de turbulentie op de arbeidsmarkt toe. We noemen een paar trends die reeds merkbaar zijn of gaan zijn voor de meeste organisaties en mensen in onze samenleving:

 • Bepaald werk verdwijnt of wordt overgenomen door ICT-toepassingen.
 • Er ontstaat nieuw werk, waarvan wij nu de inhoud nog niet kennen.
 • De overheid is bezig om op een groot aantal terreinen het speelveld te veranderen.
 • Er wordt steeds kritischer gekeken naar langdurige dienstverbanden en experimenten met zzp’ers, payrolling en thuiswerken zijn aan de orde van de dag.
 • Er ontstaat, nu al, een tekort aan echte vakmensen, zoals technici.
 • De pensioenleeftijd staat opwaarts onder druk, wat ervoor zorgt dat een steeds betere afstemming tussen werk en levensfase noodzakelijk is.
 • Nieuwe generaties werknemers werken meer en meer samen in netwerkorganisaties met informele en flexibele samenwerkingsverbanden.

Direct contact? Ik help u graag op weg

 
Manon Jansen, MSc
Manon Jansen, MScBusiness Developer / Psycholoog bij TMA
info@tmamethod.com
030-2670444