Reïntegreren op basis van je drijfveren

Elke organisatie wil dat medewerkers presteren en toegevoegde waarde leveren. Maar soms worden mensen ziek of worden ze op een andere manier beperkt in het uitvoeren van hun functie.

De TMA Methode biedt een filosofie en de bijbehorende online instrumenten waarmee organisaties verzuimbegeleiding en reïntegratietrajecten praktisch kunnen vormgeven. Dankzij de TMA instrumenten neem je sneller en effectiever stappen om mensen weer aan de slag te krijgen in passend werk.

TMA filosofie

Als mensen langdurig verzuimen, is het handig om samen met de persoon in kwestie wat dieper naar de verzuimproblematiek te kijken. Uitgaande van de talenten en beperkingen van mensen zoek je uit welk werk passend is voor medewerker en organisatie. De kans op een succesvolle reïntegratie wordt groter als er een positieve match is tussen enerzijds individuele behoeften, talenten, vaardigheden en anderzijds de behoeften van de organisatie en de omstandigheden waarin wordt gewerkt.

Reïntegratietrajecten met TMA instrumenten

Het reïntegreren van mensen na langdurig verzuim is geen makkelijke opgave. Het vereist een dieper inzicht in de talenten en omstandigheden van de persoon in kwestie in relatie tot zijn werk. Voor een reïntegratieproces is het daarom handig om objectieve informatie (talenten, drijfveren, cognitieve capaciteiten en vaardigheidsniveau) over mensen te hebben. Zonder de juiste informatie maak je namelijk snel de verkeerde keuzes en daarmee hoge kosten.

Bij reïntegratietrajecten breng je via online TMA Analyses makkelijk de onderstaande zaken in kaart en kun je werken aan een passende oplossing.

  • Wat zijn de taken van de functie en welke competenties zijn daarbij van belang?
  • Wat is de typering van de werk- en sociale omstandigheden?
  • Wat zijn de behoeften, talenten en vaardigheden van de persoon?
  • Wat is het potentieel van de persoon?
  • Wat zijn beperkingen vanuit de gezondheid van de persoon?

Vanuit de analyse kun je reïntegratie effectief met elkaar bespreken en uitvinden wat de beste match tussen mens en werk is met inbegrip van alle persoonlijke beperkingen.

Hoe pas je de TMA Methode toe?

Om reïntegratietrajecten succesvol te implementeren, kun je de volgende dingen doen:

  • Functie- en competentieprofiel maken: maak een profiel waarin je de essentiële gedragsvaardigheden van een rol of functie beschrijft.
  • Talenten ontdekken: psychometrisch meten in welke mate 22 drijfveren en 44 talenten op een persoon van toepassing zijn. Zie direct waar de kracht van mensen ligt en waar mensen intrinsiek voor gemotiveerd zijn.
  • Matchen: met TMA rapportages kun je de persoonlijke drijfveren en talenten matchen met een relevant profiel: bekijk in welke mate de talenten van een kandidaat matchen met de competenties van een rol of functie.
  • Reïntegreren: indien de talenten van de kandidaat en de rol/functie in voldoende mate matchen, kun je starten met reïntegreren. Indien er een onvoldoende match is, kun je mogelijk de rol of functie aanpassen zodat er wel een stabiele match ontstaat tussen mens en functie.
  • Mobiliteit: als een persoon zich wil of moet oriënteren op een andere functie, zijn er uitstekende TMA instrumenten om mensen hierin te begeleiden.
Talent management software

Direct contact? Ik help u graag op weg

Hein Piller
Hein Piller Manager Business Development TMA
030-2670444
info@tmamethod.com