Talentenanalyse

De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart. De Talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in talenten en beste carrièremogelijkheden.

1 VRIJBLIJVENDE TMA TALENTENANALYSE VOOR UW ORGANISATIE – INFO@TMA.nl

TMA Talentenanalyse

Het belangrijkste instrumt van de TMA Methode is de TMA Talentenanalyse. De talentenanalyse brengt 22 drijfveren en 44 talenten en 53 competenties in kaart en geeft het inzicht op welke werkgebieden het meest gemotiveerd en talentvol gefunctioneerd wordt.

De TMA Talentenanalyse is gebaseerd op positieve psychologie.

Kandidaten maken online een TMA Talentenanalyse waarmee 53 competenties worden gemeten. Een TMA Talentenanalyse benadert mensen positief, is niet veroordelend en biedt veel inzicht in de persoonlijkheid van mensen. De dashboards en rapportages geven informatie over de talenten van mensen en is ontwikkelingsgericht geschreven. Daarnaast geeft TMA adviezen over de ideale werkomgeving, leer- ontwikkelstijl en de aanleg voor 53 competenties. Samen met de TMA Beroepskeuze analyses en TMA Career Coach wordt inzage gegeven in de beste werkomgeving en beschikbare vacatures voor uw kandidaat.

Inzicht: Inzicht in de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.

Herkenbaarheid: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.

Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.

Praktisch: De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met TMA krijgt u handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van TMA talenteninformatie. U kunt natuurlijk hier een voorbeeldrapportage downloaden of een voorbeeld van het TMA Talenten en Competentiepaspoort. Onderaan deze pagina vindt u een overzicht met voorbeeldrapporten.

De TMA Methode maakt inzichtelijk wat het gewenste gedrag voor een functie is, het voorkeursgedrag en het getoonde gedrag met een 360 graden feedback ronde.

Talentenanalyse

TMA Talentenanalyse rapporteert 6 Talent Dimensies, 22 Drijfveren, 44 Talenten en 53 Competenties.

Emotionele Balans
Motieven
Sociale Talenten
Beïnvloedende Talenten
Leidinggevende Talenten
Organisatorische Talenten

Talentenoverzicht

In het talentenoverzicht ziet u de drijfveren en talenten van uw kandidaat.
?ddownload=29860

Potentieeloverzicht

Het potentieeloverzicht toont per persoon de ontwikkelbaarheid van alle TMA competenties.
?ddownload=29860

TMA Radar

TMA Radar, in een overzicht alle talenten grafisch weergegeven.
?ddownload=29860

Beschrijving van de talenten

Een talentgerichte samenvatting van de opvallende drijfveren van de kandidaat
?ddownload=29860

Ontwikkeladvies

Elk mens leert op zijn eigen wijze en via het ontwikkeladvies krijgen mensen advies over de manier waarop ze zich het beste kunnen ontwikkelen.
?ddownload=29860

Communicatie advies

U krijgt advies over effectieve communicatie.
?ddownload=29860

Matchadvies Rapportage

Op basis van de talentenanalyse kunt u mensen matchen met profielen. U ziet direct in welke mate een persoon op basis van zijn talenten past bij een profiel.

Performance matrix

Expert Rapportage

Competentie Potentieel Talent Rapportage

Talenten & Competentiepaspoort

Drijfveren Rapportage

Kandidaat Rapportage Samenvatting

Kandidaat Rapportage

De TMA Talentenanalyse wordt als volgt toegepast

De TMA Talentenanalyse is geschikt voor verschillende soorten professionals

Medewerkers krijgen via de talentenanalyse veel informatie over zichzelf: wat zijn mijn toptalenten, waar liggen mijn persoonlijke voorkeuren en wat kan ik makkelijk leren. En allemaal op een positieve manier beschreven zodat mensen zich niet snel miskend voelen. Met de talentinformatie kunnen medewerkers met hun leidinggevende makkelijker een gesprek voeren over het werk: wat gaat er goed en minder goed en wat zijn kansrijke acties voor persoonlijke ontwikkeling. TMA gaat ervan uit dat mensen het beste functioneren, het makkelijkst leren en het meest gemotiveerd zijn als ze werk doen dat dicht bij hun talenten ligt. De afstemming tussen werk en talenten wordt met de talentenanalyse een stuk makkelijker.

Medewerkers kunnen het talentenanalyse ook gebruiken om na te denken over toekomstig werk: wat past wel bij ze en wat vooral niet. U kunt het gebruiken in teamverband om het werk beter onderling te verdelen op basis van elkaars talenten.

Managers kunnen de talentenanalyse gebruiken om hun mensen beter te leren kennen. Je kunt met de talentinformatie een dialoog aangaan met individuele medewerkers of met het hele team. De onderstaande vragen kunnen moeiteloos worden ingevuld met de informatie uit de TMA Talentenanalyse:

  • Wat zijn kansrijke ontwikkelmogelijkheden van de medewerker en wat niet?
  • Welk werk en welke rol kan iemand in het team het beste invullen en wat moet je niet van hem vragen?
  • Hoe kan ik een medewerker coachen om competenties op een hoger niveau te krijgen?
  • Hoe kan ik mijn team het beste aansturen op basis van hun behoeften en wat moet ik vooral laten?
  • Wat zijn oplossingsstrategieën die het team succesvol kan gebruiken en welke oplossingsmanieren zijn niet productief?
  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat mensen in het team elkaar beter begrijpen en meer gaan samenwerken?
HR kan de talenteninformatie goed gebruiken om managers te helpen bij het aansturen van individuen en teams. HR kan bijvoorbeeld zien wat de dominante gedragsvoorkeuren van een team is. Op basis van deze informatie kan HR genuanceerde interventies doen die ervoor zorgen dat het team op een passende manier wordt aangestuurd. HR kan voor de bemensing van functies, rollen en/of projecten ook zoeken op basis van talent.

In de huidige snelle wereld past het steeds minder om geschikte mensen te zoeken op basis van kennis en kunde. In onze ‘agile world’ wordt het steeds noodzakelijker om voor taken en projecten talentvolle en gedreven mensen te vinden die snel op een goed vaardigheidsniveau gebracht kunnen worden via coaching on the job en online ondersteuning. Er is tevens een matchfunctie waarin HR kan zien in welke mate iemands talenten matchen met een competentie of competentieprofiel.

Tot slot kan HR ook monitoren hoe de relatie is tussen de teamopdracht en de talenten van de teamleden. Als het verschil tussen teamopdracht en talenten te groot is, dan is dat een uitstekend startpunt om via een dialoog met het team in actie te komen.

Recruiters kunnen de TMA Talentenanalyse gebruiken voor preselectie van kandidaten. Laat kandidaten in de sollicitatieprocedure een talentenanalyse online invullen.  Het is dan direct inzichtelijk in welke mate de talenten van de kandidaat passen bij het vacatureprofiel. Daarnaast kunnen recruiters de talentenanalyse gebruiken om diepgaand kennis te maken met een sollicitant. TMA biedt een overzicht van talenten, interviewvragen, ideale werkomgeving en uitgebreide matching met het vacatureprofiel.
Een coach heeft te maken met vele soorten vraagstukken van kandidaten. Daarbij is het altijd belangrijk om te weten welke drijfveren de kandidaat heeft en wat zijn talenten zijn. De TMA talentinformatie biedt voor iedere coach goede startinformatie om een ‘talent based’ coachtraject te starten.

TMA Talentenanalyse samengevat

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse uw kandidaat centraal en op de troon die hem past. De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken. Download een voorbeeldrapport, of de uitleg in A4.

De TMA Radar

TMA Radar

FAQ TMA Talentenanalyse

Wat is een talentenanalyse?

TMA Talentenanalyse is een evaluatiemethode die door organisaties wordt gebruikt om kandidaten te te identificeren en ontwikkelen op basis van competenties, vaardigheden en natuurlijke talenten.

Waarom is een talentenanalyse tegenwoordig belangrijk?

Talentenanalyse is belangrijk omdat het mogelijk is om een objectieve, constructieve en diepgaande analyse van drijfveren, TMA-competenties, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van kandidaten inzichtelijk te maken.

Waarom kiezen voor de TMA Talentenanalyse?

TMA Methode voert meer dan 200.000 analyse per jaar uit en ontwikkelt mensen door hen nieuwe inzichten bieden in persoonlijkheid, talenten, competenties en loopbaanopties. TMA heeft een innovatieve methode gebaseerd op een positieve filosofie. We bieden betrouwbare online tools, dashboards, rapporten en HR-analyses waarmee u het proces van talent- en competentiemanagement eenvoudig en effectief kunt uitvoeren.

Direct contact? over de TMA Talentenanalyse? Ik help u graag op weg

Francisca Schroer
Francisca SchroerSenior Accountmanager TMA Methode
info@tma-method.com
030-2670444
Facebook
Youtube
LinkedIn
LinkedIn
Instagram